Κυριακή, Σεπτεμβρίου 23

"Δεν υπάρχει πράγματι αλληλεγγύη μεγαλύτερη τής μεταξύ του γραφείου του ιστοριογράφου και της σκηνής του στρατοπέδου. Επ' αμφοτέρων μετεωρίζεται μία και η αυτή σημαία, η σημαία της πατρίδος" Σπυρίδων Λάμπρος, 1905

Δεν υπάρχουν σχόλια: