Κυριακή, Οκτωβρίου 25


6 σχόλια:

nikitas είπε...

ενδιαφέρουσα οπτική των ... απολήξεων
[επιλογή τυχαία;]

areti είπε...

"..Δεν είναι η ανηφορική κλίση ούτε η αλήθεια που στεγνώνει το χώμα. Κανένας δεν παρεμβαίνει μεταξύ έξαψης και σιωπής. Είναι παραζάλη που γεννάει η αρχαία μνήμη του τόπου.."Β.Ρούβαλης

περονέσσα είπε...

"Η πόλις εδραιώθηκε και στέκει Μέσα στη δόξα της καθώς καθρέφτης του καιρού της Οι μιναρέδες της λογχίζουνε και δρέπουν Τα σύννεφα της ηδονής. Η πόλις σκόρπισε τα δώρα της στο νάμα Μιας εποχής που δεν μαραίνεται στον χρόνο Μιας εποχής τρανής γαλανομάτας
Με ελιές της Καλαμάτας στα μαλλιά της...

-στους ελαιοσυλλέκτες του Χαροκοπίου!

mitos είπε...

"Μ ο ύ σ α κ α ι σ κ έ ψ η
ε π ι τ ή δ ε ι α α φ ή γ η σ η
α ν τ ί δ ω ρ ο κ α ι κ ρ α σ ί
τ υ φ λ ή η δ ο ν ή
α σ υ ν ό δ ε υ τ ο
μ ο ι ρ ο λ ό ι
π ο λ ι τ ε ί α τ' ο υ ρ α ν ο ύ
γ ν ώ ρ ι μ η φ υ γ ή
σ τ ά χ τ η σ τ ο δ έ ρ μ α
ξ ε δ ι ψ α σ μ έ ν η σ τ ι γ μ ή
α τ α ύ τ ι σ τ η γ υ ν α ί κ α"

καλώς ήρθες areti

mitos είπε...

το nikitas
"η επόμενη επανάσταση
θα είναι επανάσταση ομορφιάς"

nikitas είπε...

ακόμα μια αποτυχημένη επανάσταση....

προσπάθησε να προσδιορίσεις την ομορφιά και θα καταλάβεις...