Πέμπτη, Απριλίου 19

"πάντες άνθρωποι του ειδέναι ορέγονται φύσει".
ενδεικτικά θεματα:
Διδακτική και βιβλίο ιστορίας Στ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Αλή Πασάς και Διαφωτισμός
ΤΣΑΜΗΔΕΣ -ΕΚΛΗΣΊΑ -ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ
ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ
ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΕΙ ΚΑΘΕ ΧΩΡΙΟ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΛΕΥΚΑΔΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΜΗΣΩΝ?
ΟΜΗΡΙΚΗ ΙΘΑΚΗ & ΛΕΥΚΑΔΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: