Πέμπτη, Μαΐου 24


Στην ενίσχυση της εργολαβικής δραστηριότητας στοχεύει το χωροταξικό για τον τουρισμό

Το χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό ουδόλως στοχεύει στη χωροταξική οργάνωση του τουρισμού στην Ελλάδα, αλλά στην ενίσχυση της κτηματομεσιτικής και εργολαβικής δραστηριότητας, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις επιπτώσεις στην οικονομία, στην κοινωνία, στον τουρισμό και στο περιβάλλον, οι οποίες μάλιστα καταδεικνύονται και από το αρνητικό ισπανικό μοντέλο, καθιστά σαφές η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Αναδεικνύει σημαντικά ζητήματα τόσο ουσίας όσο και διαδικασίας και ζητεί την απόσυρσή του με την κατάθεση νέου χωροταξικού που να αρμόζει στις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά της χώρας μας. Επί του περιεχομένου, υπογραμμίζει ότι: - Επιδοτούνται από τον αναπτυξιακό νόμο επενδύσεις παραθεριστικής κατοικίας μεγάλης κλίμακας. - Επιδοτείται η παραθεριστική κατοικία με συντελεστές δόμησης ξενοδοχειακών μονάδων, δηλαδή τετραπλάσιους συντελεστές από αυτούς που ισχύουν στην εκτός σχεδίου δόμηση. - Οι δύο επιδοτήσεις ισχύουν ακόμη και για τις περιοχές του δικτύου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φύση 2000, που η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να προστατεύει. - Επιτρέπεται η πώληση κατοικιών με τέτοιους όρους ώστε να είναι κερδοφόρες για οποιαδήποτε διεθνή κατασκευαστική εταιρεία και να μην χρειάζεται η δημιουργία επενδυτικού σχήματος τουριστικού ενδιαφέροντος και κατά συνέπεια η συμμετοχή επιχειρηματιών του τουρισμού. - Το χωροταξικό είναι σκοπίμως ασαφές ως προς τους όρους ανάπτυξης σε βραχονησίδες και νησιά, χωρίς μόνιμους ή με ελάχιστους κατοίκους, και δημιουργεί βάσιμες υπόνοιες για αλόγιστη και αντιπεριβαλλοντική εκμετάλλευση πολύ πέραν της φέρουσας ικανότητας των νησιών αυτών. Προτείνει μάλιστα δόμηση σε νησιά που είναι χαρακτηρισμένα ως οικότοποι προτεραιότητας του δικτύου Φύση 2000, όπως π.χ. η Σαρία Καρπάθου, ή και κηρυγμένα ως αρχαιολογικοί χώροι, όπως το Δεσποτικό και το μικρό Κουφονήσι. Η οργάνωση αναφέρεται στις καταστροφικές επιπτώσεις της υπερδόμησης λόγω της υπερβολικά πυκνής χωροθέτησης παραθεριστικής κατοικίας στο σύνολο της ισπανικής ακτογραμμής, σημειώνοντας πως τα τελευταία χρόνια η αύξηση των εισερχόμενων τουριστών στην Ισπανία ήταν της τάξης του 0,1%, ενώ άλλα στοιχεία, προερχόμενα από την τουριστική βιομηχανία, φανερώνουν ότι από τα 50 εκατ. τουριστών τα 35 εκατ. δεν επιλέγουν για διαμονή τα τουριστικά καταλύματα ή τα ξενοδοχεία. Στην ανακοίνωση της η Ελληνική Εταιρεία θέτει και τα εξής οικονομικά θέματα: - Πώς θα αντέξει ο προϋπολογισμός την επιδότηση της παραθεριστικής κατοικίας από εθνικούς πόρους; - Ποιες επιπτώσεις θα έχει η επιβάρυνση αυτή του προϋπολογισμού, αφενός στην ανάγκη για άλλες επενδύσεις και στη δυνατότητα κάλυψης της εθνικής συμμετοχής στα ευρωπαϊκά προγράμματα και αφετέρου στον στόχο της μείωσης του δημοσίου χρέους;. Ως προς τη διαδικασία, παρατηρεί ότι ουδέποτε δημοσιοποιήθηκε η χωροταξική μελέτη, που αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη σύνταξη του χωροταξικού πλαισίου. Δεν είναι γνωστά, συνεπώς, τα στοιχεία ανάλυσης και σύνθεσης, οι πληροφορίες, οι εκτιμήσεις, η αιτιολόγηση των επιλογών και τα επιστημονικά κριτήρια που απετέλεσαν το υπόβαθρο του χωροταξικού. Επίσης, η απουσία της προαπαιτούμενης στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικής εκτίμησης (ΣΜΠΕ), την οποία η Ελληνική Εταιρεία θεωρεί "κρίσιμη και σοβαρή από νομικής και ουσιαστικής πλευράς", δημιουργεί τη βάσιμη υποψία ότι ο μόνος σκοπός της υπό διαμόρφωσης ΣΜΠΕ είναι η εκ των υστέρων επιβεβαίωση των διατάξεων του χωροταξικού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: