Πέμπτη, Μαΐου 10


Τα 10 πιο ρυπογόνα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας στην Ε.Ε.
`Εργοστάσιο ενέργειας`Χώρα`Καύσιμο`Έναρξη λειτουργίας`Επιχείρηση`Σχετικές εκπομπές σε g CO2/kWh`Απόλυτες εκπομπές σε εκατ. τόνους CO2
`1. Agios Demitrios`Ελλάδα`Λιγνίτης`1984-86, 1997`ΔΕΗ`1.350`12,4
`2. Kardia`Ελλάδα`Λιγνίτης`1975, 1980-81`ΔΕΗ`1.250`8,8
`3. Niederaubem`Γερμανία`Λιγνίτης`1963-1974, 2002`RWE`1.200`27,4
`4. Janschwalde`Γερμανία`Λιγνίτης`1976-1989`Vattenfall`1.200`23,7
`5. Frimmersdorf`Γερμανία`Λιγνίτης`1957-1970`RWE`1.187`19,3
`6. Weisweller`Γερμανία`Λιγνίτης`1955-1975`RWE`1.180`18,8
`7. Neurath`Γερμανία`Λιγνίτης`1972-1976`RWE`1.150`17,9 `
8. Turow`Πολωνία`Λιγνίτης`1965-1971,`BOT GIE S.A.`1.150`13,0 ```1998-2004
`9. Rodriguez (Puentes)`Ισπανία`Λιγνίτης`1976-1979`ENDESA`1.150`9,1
`10. Balchatow`Πολωνία`Λιγνίτης`1982-1988`BOT GIE S.A.`1.090`30,1
ΠΗΓΗ WWF

Δεν υπάρχουν σχόλια: